Privacy Verklaring

Welkom bij Im Your SIS!

In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen, hoe we ze gebruiken, beveiligen en met wie we ze delen. We streven ernaar uw privacy te beschermen en uw persoonsgegevens vertrouwelijk te behandelen in overeenstemming met de geldende wetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

1. Verwerkte persoonsgegevens

Im Your SIS kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw adresgegevens
 • Uw opgegeven medische gegevens
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres
 • Uw IP-adres

2. Doeleinden van gegevensverwerking

We verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het bieden van onze diensten, zoals reiki, baarmoeder energiebehandelingen, fertiliteitsbehandelingen en intuïtieve behandelingen
 • Het onderhouden van contact met u, inclusief telefonisch en schriftelijk contact
 • Het uitvoeren van overeenkomsten met betrekking tot onze diensten
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals het bijhouden van bepaalde informatie volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO)
 • Het verbeteren van onze website en diensten

3. Rechtsgrond voor gegevensverwerking

We verwerken uw persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgronden:

 • Uw toestemming, die op elk moment kan worden ingetrokken
 • Uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent
 • Nakoming van een wettelijke verplichting
 • Ons gerechtvaardigd belang, zoals het uitnodigen voor bijeenkomsten of het versturen van nieuwsbrieven

4. Bewaartermijn van persoonsgegevens

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. Uw gegevens worden maximaal een jaar bewaard als er geen overeenkomst met u tot stand komt. Volgens de WGBO worden cliëntendossiers 15 jaar bewaard. Overige persoonsgegevens, zoals afspraken en factuuradministratie, worden maximaal 7 jaar bewaard vanwege wettelijke verplichtingen. E-mails die u naar ons stuurt, worden maximaal drie jaar bewaard.

5. Beveiliging van persoonsgegevens

We nemen passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, misbruik, onbevoegde toegang en ongeoorloofde wijzigingen. We maken gebruik van beveiligde servers en versleutelde communicatie via SSL-certificaten.

6. Delen van persoonsgegevens

We delen uw persoonsgegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze diensten of als we hiertoe wettelijk verplicht zijn. We zorgen ervoor dat deze derden voldoende waarborgen bieden voor de bescherming van uw persoonsgegevens.

7. Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te beperken, te verwijderen of over te dragen. U kunt tevens bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Neem contact met ons op via de onderstaande contactgegevens om gebruik te maken van deze rechten.

8. Contactgegevens

Als u vragen, opmerkingen of verzoeken heeft met betrekking tot uw privacy en de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen via:

 • Naam bedrijf: Im Your SIS
 • Adres: Prinsengracht 48 F, 1015 DW Amsterdam
 • Telefoonnummer: 0648089003
 • E-mailadres: sisthewombwitch@gmail.com

Houd er rekening mee dat dit een algemene herziening is en dat u mogelijk specifieke juridische of lokale vereisten moet naleven. Het is altijd raadzaam om uw privacyvoorwaarden te laten controleren door een juridisch professional om ervoor te zorgen dat ze volledig voldoen aan de wet- en regelgeving die van toepassing is op uw specifieke situatie.

Privacy Verklaring